Møn Print A/S sætter altid miljøet højt

Vi er meget bevidste om arbejdsmiljøet på virksomheden samt påvirkningen af det ydre miljø.

Møn Print A/S har følgende miljømålsætninger:

  • Vi vil forebygge ulykker, miljø- og sundhedsskader
  • Vi vil arbejde for at skabe trivsel på arbejdspladsen
  • Den daglige drift af virksomheden skal påvirke miljøet i mindst mulig grad

Vi vil sikre, at vi opnår vores målsætninger ved, at alle områder af virksomhedens miljø-, sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold er prioriteret på lige linie med service og økonomi.

Vi kræver af vores leverandører, at de som minimum lever op til de gældende miljøkrav i det land de producerer.